אופניים כחולות קל אופן

אופניים כחולות קל אופן

קל אופן

סוללת סמסונג

1200 מחזורי טעינהמעצורי דיסק

מנעול מובנה באופניים

טווח נסיעה 35 ק"מ.