אופניים שיכוך מלא

אופניים שחור כתום שיכוך מלא

אופניים שיכוך מלא

2 מעצורי דיסק

סוללה B A W 36V, עשר אמפר.

1000 טעינות

טווח נסיעה  - 35 קילומטר.