תקן ישראלי

האופניים החשמליות צוברות פופולאריות גדולה בשנים האחרונות כאשר יותר ויותר אזרחים מגלים את היתרונות הרבים אותם הן מביאות, עובדה זו לא נעלמה מעיניו של משרד התחבורה שמיהר לקבוע תקן מתאים לאיכותם של אופניים אלו.

תקנה שנחתמה לאחרונה קובעת שמהירותם המקסימלית של אופניים חשמליות לא תעלה על עשרים וחמישה קילומטרים לשעה והספקם המרבי יהיה מאתיים וחמישים וואט, חוקי התעבורה קובעים שלא נדרש רישיון למסיעה על אופנים חשמליות אך הם מגבילים את גיל הרוכב לארבע עשרה שנים.
כל זוג אופניים חשמליות המיובא לישראל או מיוצר בה חייב לעמוד בדרישות תקן EN15914 האירופאי וכן לקבל את אישור מכון התקנים הישראלי או אישור של הטכניון.
מבחינת תקנות התעבורה אופניים חשמליות הן אופניים בהם המנוע החשמלי מופעל על ידי דוושות, סוגים אחרים של דרכי הפעלה דורשות בדיקה שכן קו דק עובר בין הגדרת האופניים החשמליות והגדרת אופנוע.

חשוב לציין שרכיבה על אופניים חשמליות שאינן עומדות בתקן הישראלי מסכנות את הרוכב ואת סביבתו, וודאו בעת רכישת האופניים שאכן מדובר באופניים מאושרות לרכיבה, אופניים העומדות בכל התקנים והדרישות המפורטות מעלה.